De Stichting Cantate werd opgericht in 2000. Alhoewel de doelstellingen van de Stichting wel wat algemener geformuleerd waren, richtte de Stichting zich tot 2017 vooral op financiële ondersteuning voor speciale uitvoeringen van de cantorij (zgn. cantatediensten) meestal ingebed in een eredienst. De doelgroep bestond vooral uit kerkgaande gemeenteleden.

De activiteiten van de stichting Cantate waren tot dan toe vooral intern gericht. Ook de financiering van de Stichting was daar volledig aan gerelateerd: bijdragen van cantorijleden en de vriendenkring van de cantorij, en een jaarlijkse bijdrage uit de sectiekas van de Catharinakerk.

De samenleving, en de rol en positie van de kerk daarin, verandert; steeds minder mensen bezoeken de wekelijkse erediensten. Maar ook in een samenleving waarin kerkgang steeds minder vanzelfsprekend wordt, is er behoefte aan bezinning en verdieping, verlangen naar verbinding en het samen delen van vreugde en verdriet. Misschien zelfs wel meer dan ooit tevoren.

De stichting Cantate wil hierop anticiperen door zich, naast haar oorspronkelijke, intern gerichte activiteiten, steeds meer ‘naar buiten’ te gaan richten; naar de samenleving als geheel. Hierbij zal steeds voor ogen staan dat alle activiteiten die in dit kader vanuit de Stichting Cantate worden ontwikkeld of ondersteund, moeten passen binnen het uitgangspunt: zingeving voor de hele Doetinchemse gemeenschap.

De Catharinakerk in het hart van Doetinchem is de centrale plaats waar of van waaruit alle activiteiten van de Stichting Cantate zullen plaatsvinden. 

Om concreet vorm en inhoud te kunnen geven aan deze ontwikkelingen, zijn in december 2017 de statuten van de Stichting Cantate hierop aangepast.


HOME   GESCHIEDENIS   DOELSTELLING   BELEID   FINANCIËN   BESTUUR  GEGEVENS