Bankrekeningnummer | NL93 INGB 0008 6910 98
RSIN / fiscaal nummer |  809095622
KvK-nummer | 09112968

ANBI | Per 01-01-2018 is de Stichting Cantate door de Belastingdienst aangemerkt
als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling)