Onder het motto Muziek in de Stad worden door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap aangeboden, waarbij aansluiting gezocht wordt bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat. De organisatie berust bij de Stichting Cantate, in samenwerking met de werkgroep Catharina Spiritueel.

Ook dit jaar organiseerde Stichting Cantate een Allerzielenconcert (foto) met mooie muziek uitgevoerd door het Catharina Collegium, Jaap Eilander en Elske te Lindert, en met troostende teksten van Theo Menting. 

NAAR DE AGENDA