Onder het motto Muziek in de Stad worden door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap aangeboden, waarbij aansluiting gezocht wordt bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat. De organisatie berust bij de Stichting Cantate, in samenwerking met de werkgroep Catharina Spiritueel.

Ook dit jaar organiseert de Stichting Cantate Muziek in de Stad rond Allerzielen. Hopelijk kunnen we met mooie muziek en troostende teksten een plek zijn en een avond bieden voor iedereen die even stil wil staan bij het overlijden van een geliefde. Kaarsjes kunnen gebrand worden en prachtige muziek klinkt van onder andere Purcell, Fauré en Chilcott. De muziek gaat van het donker naar het licht, de avond staat in het teken van licht en troost. Onze lieve doden worden herdacht, het leven wordt gevierd.

Medewerking wordt verleend door:

  • Catharina Collegium
  • Elske te Lindert – sopraan, orgel en dirigent
  • Jaap Eilander – vleugel
  • Theo Menting – teksten

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • yardenhuis Achterhoek (vm crematorium Slangenburg)
  • Agelink Uitvaartzorg
  • Monuta Uitvaartverzorging
NAAR DE AGENDA