Als u cantates een warm hart toedraagt kunt u onze stichting incidenteel of structureel financieel ondersteunen.

Na iedere uitvoering houden wij een collecte. De inkomsten uit de collectes zijn echter bij lange na niet voldoende om de uitvoeringen te kunnen blijven organiseren. Geef u daarom op als donateur of sponsor!

Uw donatie kunt u overmaken op rekening NL00000000 t.n.v. Stichting Cantate, onder vermelding van ‘donatie’. Als u uw naam en adres doorgeeft aan onze secretaris via  of telefoon  0314-332722 houden wij u op de hoogte over toekomstige uitvoeringen.

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Uw gift is daarom voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Dat scheelt aanmerkelijk. Een gift van € 100 kost u minder dan € 60, afhankelijk van het belastingtarief.


SPONSOREN

Wij zijn op zoek naar sponsoren. Ook u kunt als bedrijf of organisatie sponsor worden. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze secretaris via  of telefoon 0314-332722.