Heeft u belangstelling? Bel of mail ons!


Adres Catharinakerk

Simonsplein 25
7001 BM Doetinchem

Vrienden Catharinacantorij

Corry Post → 0314-332722

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Henk van Reeven → 06-30418460

1e Secretaris
Kees Post → 0314-332722

2e Secretaris
Lineke Flokstra → 0314-394446

Penningmeester
Kees Post → tijdelijk