Muziek in de Stad  Allerzielenconcert ‘Canticles of Light’

Zaterdag 2 november 20.30 uur  |  Catharinakerk Doetinchem

Het lijkt nog maar net zomer te zijn geweest, zeker met zulke mooie weekenden in de tweede helft van september. Toch maken we ons alweer op voor het einde van het kerkelijk jaar. In de kerkelijke traditie is deze tijd een tijd van gedenken. De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht, hun namen worden genoemd in de dienst van 24 november. Heel graag willen we vanuit de Catharinakerk dit belangrijke moment, dit gedenken, ook delen met de hele stad.

Daarom ook dit jaar weer: Muziek in de Stad rond Allerzielen. Hopelijk kunnen we met mooie muziek en troostende teksten een plek zijn en een avond bieden voor iedereen die even stil wil staan bij het overlijden van een geliefde. Kaarsjes kunnen gebrand worden en prachtige muziek klinkt van onder andere Purcell, Fauré en Chilcott. De muziek gaat van het donker naar het licht, de avond staat in het teken van licht en troost. Onze lieve doden worden herdacht, het leven wordt gevierd.

Medewerking wordt verleend door:

  • Catharina Collegium
  • Elske te Lindert – sopraan, orgel en dirigent
  • Jaap Eilander – vleugel
  • Theo Menting – teksten

Natuurlijk is de toegang gratis op deze avond. Tegelijkertijd is uw ‘warme hart’ ook zeer nodig. Daarom wordt bij de uitgang een vrije gift gevraagd.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:

yardenhuis Achterhoek*

*vm crematorium Slangenburg

Agelink Uitvaartzorg

Monuta Uitvaartverzorging