Muziek in de Stad

Onder het motto Muziek in de Stad zullen door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap worden aangeboden binnen een kerkelijke context zoals in 2017 het Allerzielenconcert en Kerstmuziek.

Kerk en Kroeg

Onder het motto Kerk en Kroeg zal in de Catharinakerk een laagdrempelig maandelijks muzikaal bezinningsmoment worden georganiseerd, dat aansluitend aan de hand van een prikkelende tekst onder het genot van een drankje verder wordt uitgediept in de kroeg.

Jaarlijks Project of Evenement

Om de verbinding met de Doetinchemse gemeenschap verder te versterken en te verdiepen wordt in de Catharinakerk één à twee maal per jaar een groter zangmuzikaal project of evenement (mede) georganiseerd, waarbij te denken valt aan: uitvoeringen door een projectkoor, meezingevenementen (scratches), en dergelijk.