Zaterdag 2 november 20.30 uur Muziek in de Stad Catharinakerk Doetinchem Allerzielen | zie agenda


Muziek in de Stad

Onder het motto Muziek in de Stad zullen door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap worden aangeboden binnen een kerkelijke context zoals in het Allerzielenconcert en Kerstmuziek. Lees meer

Jaarlijks Project of Evenement

Om de verbinding met de Doetinchemse gemeenschap verder te versterken en te verdiepen wordt in de Catharinakerk 1 à 2 keer per jaar een groter zangmuzikaal project of evenement (mede) georganiseerd, waarbij te denken valt aan uitvoeringen door een projectkoor, meezingevenementen (scratches), en dergelijk.

Catharinakerk  |  Simonsplein 25  |  7001 BM Doetinchem